ZAPLANUJ ROK Z LSO

Zobacz, co czeka nasze duszpasterstwo w najbliższym roku. Przyłączysz się?

Rok szkolny 2021/2022
11 września 2021

Archidiecezjalny Dzień Lektora (Gniezno)

23 października 2021

Inauguracja I Archidiecezjalnej Szkoły Kantora (Gniezno, par. pw. św. Michała Archanioła)

5-7 listopada 2021

XVI Archidiecezjalna Szkoła Ceremoniarza - stopień 1 (Mogilno, klasztor Braci Mniejszych Kapucynów)

26-27 listopada 2021

V Archidiecezjalna Szkoła Animatora - spotkanie 1 (Gniezno, CEF)

8 stycznia 2022

I Archidiecezjalna Szkoła Kantora - spotkanie 2 (Gniezno, par. pw. św. Michała Archanioła)

14-16 stycznia 2022

XVI Archidiecezjalna Szkoła Ceremoniarza - stopień 2 (Mogilno, klasztor Braci Mniejszych Kapucynów)

28-29 stycznia 2022

V Archidiecezjalna Szkoła Animatora - spotkanie 2 (Mogilno, klasztor Braci Mniejszych Kapucynów)

11-12 lutego 2022

Zjazd Ceremoniarzy AG (Mogilno, klasztor Braci Mniejszych Kapucynów)

26 lutego 2022

I Archidiecezjalna Szkoła Kantora - spotkanie 3 (Gniezno, par. pw. św. Michała Archanioła)

18-19 marca 2022

Warsztaty Animatorów LSO AG (klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Mogilnie)

25-27 marca 2022

XVI Archidiecezjalna Szkoła Ceremoniarza - stopień 3 (Mogilno, klasztor Braci Mniejszych Kapucynów)

1-3 kwietnia 2022

I Archidiecezjalna Szkoła Kantora - spotkanie 4 (Gniezno, CEF)

13-14 maja 2022

V Archidiecezjalna Szkoła Animatora - spotkanie 3 (Gniezno, CEF)

14 maja 2022

Archidiecezjalny Dzień Lektora (Gniezno)

Między 13 a 26 lipca 2022

Wakacyjny wyjazd LSO (Maniowy, woj. małopolskie)

Wrzesień 2022

Diecezjalna Pielgrzymka LSO do Markowic